Disclaimer


 • Deelnemers verklaren geheel op eigen risico en op eigen verantwoording deel te nemen aan de trainingen van DANSH Urban Gym.
 • DANSH Urban Gym is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers oplopen tijdens of ten gevolge van de training.
 • Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden op eigen risico opgevolgd.
 • DANSH Urban Gym is niet aansprakelijk voor schade aan/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door DANSH Urban Gym georganiseerde activiteit.
 • DANSH Urban Gym behoudt zich het recht voor een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren.
 • DANSH Urban Gym is gerechtigd het trainingsrooster en/of trainingslocaties tussentijds aan te passen zonder opgaaf van reden.
 • DANSH Urban Gym behoudt zich het recht voor om naar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.
 • DANSH Urban Gym behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich misdragen, op welke wijze dan ook, deelname aan de training te ontzeggen.
 • Deelnemers stemmen ermee in dat hun gegevens door DANSH Urban Gym bewaard zullen worden.
 • DANSH Urban Gym verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.
   
lesrooster
Klik hieronder op 'reserveer' om jouw les te reserveren en te betalen. Het aantal dat tussen haakjes staat is het aantal beschikbare plaatsen.


  Wij maken gebruik van cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren.
  Ik ben op de hoogte, sluit deze balk.